CTAN
Comprehensive TeX Archive Network

Direc­tory support/spell

read.me
Spelling checker voor MS-DOS TeX-bestanden
------------------------------------------
Om de spelling checker meteen te kunnen gebruiken maak je
een directory C:\SPELL, en pkunzip daarin SPELL.ZIP.

De spelling checker kan aangeroepen worden door de batch file
TEXSPELL, met als enige parameter het te verbeteren bestand.
SPELL.EXE is de eigenlijke spelling checker. Door SPELL -? in
te typen krijg je een overzicht van alle mogelijkheden.
Deze demo kan alleen nederlandse teksten verbeteren.
Met SPDECOMP.EXE kun je woordenlijsten decomprimeren
(SPDECOMP infile outfile); met SPCOMP.EXE kun je woordenlijsten
comprimeren (SPCOMP infile outfile).

Erik Frambach
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author