CTAN Comprehensive TeX Archive Network

Directory info/kaytannollista-latexia

README.md

Käytännöllistä Latexia

Latex-ladontajärjestelmän opas

English summary: Käytännöllistä Latexia is a Finnish practical manual for Latex typesetting system. The manual covers most of the topics that a typical document author needs. So it can be useful guide for beginners as well as reference manual for advanced users.

Esittely

Käytännöllistä Latexia on nykyaikainen suomenkielinen opas Latex-ladontajärjestelmän käyttäjälle. Se auttaa alkuun pääsyssä ja esittelee merkintäkielen perusasiat. Opas sisältää käytännönläheiset ohjeet esimerkiksi dokumentin sivu-, fontti- ja kieliasetusten tekemiseen. Se sisältää teknisiä ohjeita ja typografisia vinkkejä tavallisimpiin tekstidokumentin kirjoittamisen tarpeisiin. Oppaan avulla pitäisi pärjätä niin hyvin, että laajennuspakettien ohjeita tarvitsee lukea vain harvoin.

Edellisessä kappaleessa mainostettu nykyaikaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tässä oppaassa keskitytään Open Type -fontteihin, Unicode-merkistöön ja PDF-tiedostoihin. Latexin vanha fonttitekniikka sivuutetaan, eikä kummallisten fonttitiedostojen ja merkistörajoitusten kanssa kamppailla. Oppaan ohjeet siis sopivat nykyaikaiselle tietokoneen käyttäjälle.

Saatavuus

Oppaan PDF-tiedosto ja lähdetiedostot ovat saatavilla CTAN-arkistossa. PDF-tiedosto on myös Githubissa julkaisusivulla, ja lähdetiedostot ovat versionhallintajärjestelmässä Githubissa.

Versionumerointi

Versionumerot tulevat julkaisuajan vuosiluvusta sekä mahdollisesti kuukaudesta ja päivästä. Vuoden ensimmäinen tai ainoa julkaisu saa versionumeronsa pelkästä vuosiluvusta, esimerkiksi versio ”2022”. Jos samana vuonna julkaistaan oppaasta uusi versio, lisätään versionumeroon kyseisen kuukauden numero, esimerkiksi versio ”2022.4” (huhtikuu 2022). Saman kuun aikana toinen julkaisu saa versionumeroonsa vielä päivänkin numeron, esimerkiksi ”2022.4.15” (15. huhtikuuta 2022).

Tekijänoikeus ja lisenssi

Tekijä: Teemu Likonen <<tlikonen@iki.fi>>

OpenPGP-avain: 6965F03973F0D4CA22B9410F0F2CAE0E07608462

Lisenssi: Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0). Lisenssi antaa sinulle luvan kopioida ja levittää tätä teosta tai sen osia missä tahansa välineessä ja muodossa. Sisältöä saa muokata, ja sen pohjalta saa luoda uusia teoksia mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupallisesti. Ehdot ovat seuraavat:

 • Sinun on mainittava tekijä(t) asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssin koko tekstiin sekä mainittava, mikäli olet tehnyt muutoksia.
  • Jos muokkaat teosta tai luot sen pohjalta uuden teoksen, sinun on jaettava muutoksiasi samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
  • Et saa asettaa sellaisia oikeudellisia ehtoja tai teknisiä estoja, jotka estävät muita tekemästä asioita, jotka tämä lisenssi sallii.

Kääntäminen ja asentaminen

Latex-lähdetiedostojen kääntäminen eli latominen PDF-dokumentiksi vaatii useita Latexin makropaketteja ja pari fonttia. Latexin jakelukokonaisuus Texlive sisältää kaiken tarvittavan. Esimerkiksi Debian Linux -käyttöjärjestelmässä asennuspaketti texlive-full asentaa koko Texliven.

CTAN-arkistossa julkaistut lähdetiedostot käännetään PDF-tiedostoksi komennoilla lualatex ja biber seuraavasti:

lualatex -shell-escape kaytannollista-latexia
biber kaytannollista-latexia
lualatex -shell-escape kaytannollista-latexia
lualatex -shell-escape kaytannollista-latexia

Git-versionhallintajärjestelmässä säilytettävä opas sisältää tiedoston Makefile, joka puolestaan sisältää kääntämisohjeet make-komennolle. PDF-tiedoston saa ladottua yhdellä komennolla:

make

Kääntämisessä syntyneen PDF-tiedoston voi siirtää haluamaansa paikkaan käyttöä varten. Oppaan voi myös asentaa Texin standardiin hakemistorakenteeseen, josta muut ohjelmat voivat sen löytää. Sen voi tehdä seuraavalla komennolla:

make install

Edellisen asennuskomennon voi suorittaa ilman erillistä kääntämisvaihettakin, koska ennen asentamista se varmistaa, että tarvittavat tiedostot on käännetty. Asennuskohde on käyttäjän kotihakemistossa eli polussa $HOME/texmf. Kohteeseen asentuu paitsi oppaan PDF-tiedosto myös lähdetiedostot ja tämä käsillä oleva README.md. Asentamisen jälkeen esimerkiksi Texliveen sisältyvä komento texdoc osaa löytää ja avata oppaan, kun komennolle antaa argumentiksi joitakin oppaan nimen kirjaimia, esimerkiksi texdoc kaytann.

Asennus poistetaan komennolla make uninstall. Komento tosin säilyttää polun $HOME/texmf, koska siellä voi edelleen sijaita muita Texiin ja Latexiin liittyviä tiedostoja.

Kääntämishakemiston voi siivota alla olevilla komennoilla. Ensin mainittu komento poistaa useimmat väliaikaistiedostot mutta säilyttää oppaan PDF:n ja muut julkaisuun vaadittavat tiedostot. Jälkimmäinen poistaa kaikki syntyneet tiedostot.

make clean
make distclean

Puutteita ja suunnitelmia

 • Lisätään biblatex-lukuun päiväysten muuttaminen (mm. urldate).
  • Lisätään ohjeet omien pakettien ja dokumenttiluokkien tekemiseen.
  • Mahdollisesti vaihdetaan uudempaan wrapfig2-pakettiin, kunhan se yleistyy.
  • Uusi fi-x-school-tavutuskaava.
  • Babelin versiossa 3.70 on ominaisuus, joka hoitaa automaattisesti yhdysmerkin oikein tilanteessa "pakastekaapit ja -arkut".

Download the contents of this package in one zip archive (1.0M).

kaytannollista-latexia – Practical manual for (Finnish)

“Käytännöllistä Latexia” is a practical manual for written in the Finnish language. The manual covers most of the topics that a typical document author needs. So it can be a useful guide for beginners as well as a reference manual for advanced users.

Packagekaytannollista-latexia
Bug trackerhttps://github.com/tlikonen/latex-opas/issues
Repositoryhttps://github.com/tlikonen/latex-opas
Version2023.7
LicensesCC BY-SA 4.0
MaintainerTeemu Likonen
Contained inTeX Live as kaytannollista-latexia
MiKTeX as kaytannollista-latexia
TopicsTutorial
Finnish documentation
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author