CTAN
Comprehensive TeX Archive Network

Direc­tory info/finnish/texmalli

README
N�m� tiedostot esittelev�t LaTeXin k�ytt��. Ne kirjoitti alunperin
Lars Wirzenius (liw@iki.fi).  Sittemmin niit� on kehitellyt
Antti-Juhani Kaijanaho (gaia@iki.fi).  Bugiraportit, kommentit, ruusut
ja risut otetaan vastaan osoitteessa gaia@iki.fi.

Copyright � 2000 Antti-Juhani Kaijanaho.
Copyright � 1995 Lars Wirzenius.

N�it� tiedostoja saa k�ytt�� vapaasti omien tekstiens� pohjana, muokata
vapaasti, levitt�� vapaasti (muutettuinakin), v�itt�� vapaasti omikseen
ja muutenkin tehd� niille mit� huvittaa v�litt�m�tt� tekij�noikeuksista.

Down­load the con­tents of this pack­age in one zip archive (11.2k).

tex­malli – A quick Fin­nish in­tro­duc­tion to us­ing

Pack­agetex­malli
Ver­sion2.0
Li­cense Public Do­main Soft­ware
Main­tainer Antti-Juhani Kai­janaho
Topics doc­u­men­ta­tion writ­ten in Fin­nish
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author